La Papallona
C/Sant Roc, 63-65, Torelló

Haz clic aquí para editar el subtítulo.

Reflexologia podal
DEFINICIÓ DE REFLEXOLOGIA PODAL:

Podem definir la reflexologia podal com una tècnica terapèutica basada en l'estimulació de punts sobre els peus, denominats zones reflexes. 
Aquestes zones reflexes corresponen a diferents parts del cos, de manera qué, fent massatge de forma indirecta o reflexa (d'aquí el nom de la teràpia) els òrgans, músculs o altres parts del cos reben un estímul curatiu.BENEFICIS DE LA REFLEXO PODAL:
És relaxant. 
- Alleuja l'estrès. 
- Activa la circulació sanguínia. 
- Afluixa les contractures. 
- Millora la qualitat de la son. 
- Activa el sistema immunològic. 
- Afavoreix mecanismes de depuració i eliminació de toxines. 
- Equilibra els diferents sistemes.  

 * Per tractar diversos desajustaments de l´organisme (migranyes, ansietat, problemes digestius, hormonals, etc)

SESSIO DE REFLEXO, 35€ (45 - 60 min)

** (En un full amb un mapa dels peus, pintaré aquelles zones que et resultin molestes quan fem la primera sessió. Aquestes zones ens donen molta informació sobre l´estat actual de l´organisme, i serán aquestes les que anirem treballant en les darreres sessions) **